ναυαγός

kittaro blog



kyttaro



… είσαι μια περίπτωση ακατόρθωτη, που όταν ναυαγήσει βασι-λεύει...

(ελύτης)



θάλασσα
Ιουλίου 13, 2013
0

Search

Follow