κενό...

kittaro blogkyttaroτι κι αν φαντάζει, έκπαγλο το κενό… κενό και κίβδηλο θα παραμένει!!!
άνθρωποι
Ιανουαρίου 20, 2014
0

Search

Follow